موسسه تحقیقاتی آب و خاک
اخبار
  • گواهی ثبت مواد کودی با حضور وزیر جهاد کشاورزی رونمایی شد

    رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی از نهادینه کردن ثبت کود در کشور خبر داد. به گزارش پای

    ادامه ی مطلب...

  • تغییر نشانی دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی

    با توجه به انتقال دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی به آدرس زیر تاریخ شروع بکار دفتر از روز سه شنبه

    ادامه ی مطلب...

 
جستجو
کود های ابطال شده