موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک

نمايش خبر
درج نشانی دقیق پستی و آخرین تغییرات نشانی در پایگاه جامع اطلاعات مواد کودی کشور الزامی است
همانطور که مستحضرید کلیه مکاتبات از قبیل ارسال گواهینامه ثبت ماده کودی، نامه های محرمانه و سایر امور مربوطه فقط از طریق پست انجام می¬گردد. از آنجا که بعضاً آدرس ارائه شده از طرف شرکت-ها به دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی، با آدرس واقعی دفتر یا واحد متقاضی متفاوت بوده و باعث سردرگمی در چرخه اطلاعات گردیده، ضروری است به کلیه واحدهای حقیقی و حقوقی عضو آن انجمن اطلاع داده شود تا آدرس دقیق پستی خود را در پایگاه جامع اطلاعات مواد کودی به آدرس www.kswri.ir درج و در صورت هر گونه تغییر آدرس، نسبت به اصلاح آدرس ثبت شده در اسرع وقت اقدام نمایند. لازم به ذکر است در صورت درج آدرس غلط، موضوع به منزله ارائه اطلاعات نادرست به دولت و سردرگم کردن سیستم تلقی گردیده و قابل پیگرد می¬باشد و البته موسسه هیچگونه مکاتبه¬ای با چنین شرکتی انجام نخواهد داد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

طراحی توسط شرکت مهندسی پیشتازان