موسسه تحقیقاتی آب و خاک

اخبار

قابل توجه متقاضیان ثبت مواد کودی

قابل توجه متقاضیان ثبت مواد کودی

به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت مواد کودی می رساند،دریافت نمونه توسط دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی، فقط در بسته بندی اصلی امکان پذیر است.

ایجاد بخش پرسش و پاسخ و بخش سوالات متداول در صفحه اصلی پایگاه جامع مواد کودی

ایجاد بخش پرسش و پاسخ و بخش سوالات متداول در صفحه اصلی پایگاه جامع مواد کودی

قابل توجه متقاضیان ثبت مواد کودی، امکان پرسش و پاسخ آنلاین در پایگاه جامع مواد کودی وجود دارد. برای درج پرسش های خود، در صفحه اصلی سایت به لینک (( پرسش و پاسخ ))مراجعه کنید. در ضمن در بخش سوالات متداول به تعدادی از سوالات رایج پاسخ داده شده است.

واردات انواع مواد کودی بدون داشتن برچسب فارسی ممنوع می باشد

واردات انواع مواد کودی بدون داشتن برچسب فارسی ممنوع می باشد

بر اساس نامه شماره 767/243 مورخ 1396/01/30 موسسه تحقیقات خاک و آب و نامه شماره 96/502/1419 مورخ 1396/04/04 دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، واردات انواع مواد کودی بدون داشتن برچسب فارسی ممنوع می باشد.

موارد ضروری لیبل نویسی-عدم ارائه برچسب در زمان تقاضای ثبت به منزله نقص مدرک محسوب شده و دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از پذیرش نمونه معذور می باشد.

موارد ضروری لیبل نویسی-عدم ارائه برچسب در زمان تقاضای ثبت به منزله نقص مدرک محسوب شده و دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از پذیرش نمونه معذور می باشد.

برای تهیه برچسب انواع مواد کودی برای شرکت های تولید کننده، توزیع کننده و وارد کننده با مراجعه به فصل ششم شیوه ثبت مواد کودی ذکر 51 مورد ضروری می باشد. کلیه متقاضیان می بایست بر این اساس برچسب خود را تهیه و هم زمان با تحویل مدارک اولیه به دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی ارائه نمایند. عدم ارائه برچسب در زمان تقاضای ثبت به منزله نقص مدرک محسوب شده و دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از پذیرش نمونه معذور می باشد. لازم به ذکر است که فایل موارد ضروری لیبل ها در صفحه اصلی سایت و در بخش اطلاعیه و بخشنامه ها قابل دریافت است.

ارسال مکاتبات دفتر ثبت کود از طریق پنل کاربری متقاضیان انجام خواهد شد.

ارسال مکاتبات دفتر ثبت کود از طریق پنل کاربری متقاضیان انجام خواهد شد.

قابل توجه متقاضیان ثبت مواد کودی، از تاریخ 1394/04/17، امکان مشاهده ی نامه های محرمانه ارسالی از دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی، در پنل کاربری هر متقاضی به صورت خصوصی وجود دارد. شایان ذکر است این قابلیت در بخشی تحت عنوان (نامه های محرمانه) در کنار فرم درخواست ثبت کود در پنل متقاضیان فعال شده و قابل مشاهده است. دفتر ثبت کود از این پس تمام مکاتبات محرمانه و غیر محرمانه با متقاضیان را از این طریق انجام خواهد داد.

انتقال گواهینامه ثبت مواد کودی به فرد حقیقی / حقوقی دیگر امکان پذیر نمی باشد.

انتقال گواهینامه ثبت مواد کودی به فرد حقیقی / حقوقی دیگر امکان پذیر نمی باشد.

بر اساس نامه شماره 1047/243 مورخ 1396/02/03 موسسه تحقیقات خاک و آب،انجمن واردکنندگان کود و سم، انجمن تولیدکنندگان کودهای آلی و زیستی و انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی انتقال گواهینامه ثبت مواد کودی به فرد حقیقی/حقوقی دیگر امکان پذیر نمی باشد.

جستجو
کود های ابطال شده