درباره ما

مؤسسه تحقیقات خاک و آب در سال 1331 زیر نظر وزارت کشاورزی و تحت عنوان بنگاه مستقل آبياري تاسیس شد. در همان بدو تاسیس گروههاي خاكشناسي در مؤسسه تشکیل شد. این گروه­ها با همكاري كارشناسان سازمان ملل متحد اولين پروژه را در خوزستان و منطقه كرخه انجام دادند. در سال 1334 ساختمان آزمايشگاه خاكشناسي در محل قبلی این مؤسسه واقع در خیابان کارگر شمالی تهران افتتاح و شروع به فعاليت نمود. این مؤسسه در سال 1340 به مؤسسه خاكشناسي تبديل و در سال 1343 بنگاه مستقل آبياري از وزارت كشاورزي جدا و به وزارت آب و برق پيوست و مؤسسه خاكشناسي در وزارت كشاورزي باقي ماند. به موازات فعاليتهاي فوق در سال 1336 به منظور توسعه و ترويج استفاده از كودهاي شيميايي در كشاورزي طرح حاصلخيزي خاك در خوزستان فعاليت خود را آغاز و استفاده از كود شيميايي، مطالعه و تحقيق در حاصلخيزي خاك پايه گذاري گرديد.

در سال 1339 با تشكيل سازماني به نام اداره كل حاصلخيزي خاك وزارت كشاورزي در سراسر كشور موافقت و با ادغام اداره كل حاصلخيزي خاك و موسسه خاكشناسي در سال 1345، موسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك تاسيس و امر مطالعه، طبقه بندي خاكها و تعيين استعداد اراضي و در واقع تعيين شناسنامه براي خاكهاي كشور توام با مطالعه و تحقيق در حاصلخيزي اين خاكها را به عهده گرفت. بر اساس اين هدف مهم و همچنين براي مطالعه در مورد حفاظت خاك و آب و جلوگيري از فرسايش خاك، ساختار تشکیلاتی موسسه در سال 1347 مركب از 9 بخش و واحد مختلف به تصويب رسيد . زماني كه سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي در سال 1353 با هدف تمركز و توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي و هماهنگ كردن اين فعاليتها با پيشرفته‌ترين برنامه‌هاي تحقيقاتي جهاني در وزارت كشاوزري تشكيل گرديد، اين مؤسسه نيز به همراه كليه مؤسسات و مراكز تحقيقاتي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تابع آن گرديد. سپس با رسميت يافتن تشكيلات سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي، در سال 1357 مؤسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك نيز با تغييراتي كه در تشكيلات و وظايف آن داده شد با عنوان موسسه تحقيقات خاك وآب با شش بخش تحقيقاتي به فعاليت خود ادامه داد.

قانون تفكيك وظايف ميان وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي در يازدهم مهر ماه 1369 تصويب و بر اين اساس در امور زير بنايي كليه امور مربوط به زراعت، آب و خاك داخل مزرعه به عهده وزارت كشاورزي و امور مربوط به حفظ، احيا و گسترش بهره برداري از منابع طبيعي و كليه امور دام و طيور و عمران روستايي به عهده وزارت جهاد سازندگي قرار گرفت. در سال 1364 نظر به اهميت حفظ منابع خاك و آب به عنوان يك منبع پايدار ملي پژوهشهاي لازم در مورد مسائل مربوط به فرسايش آبي و هدر رفتن آب عموماً و روشهاي حفاظت خاك و ‌آب در ديم‌زارها خصوصاً به منظور ارائه روشهاي صحيح و در شرايط كشور ايران، بخش حفاظت خاك و‌آب در مؤسسه تشكيل شد. اين بخش تا سال 1370 يعني اواخر برنامه اول توسعه به فعاليتهاي خود ادامه داد. وليكن فعاليتهاي آن رو به كاهش نهاد و عمده وظايف آن به بخش اصلاح خاك و مديريت پايدار اراضي محول گرديد. در سال 1388 به دنبال سیاست­های تمرکز زدایی دولت مؤسسه از تهران به کرج منتقل شد. این مؤسسه هم اکنون با 7 بخش تخصصي تحقیقاتی در ستاد مؤسسه و 33 بخش تحقیقات خاک و آب در استان ها به فعالیت خود ادامه می دهد.


استان البرز - کرج - میدان استاندارد - جاده مشکین دشت - بعد از رزکان نو - بلوار امام خمینی(ره) - موسسه تحقیقات خاک و آب

5-36203502-026


 • پست الکترونیک:

  info@swri.ir


  کد پستی:

  3177993545

  صندوق پستی:

  311-31785

  نمابر:

  026 - 36210121
موسسه تحقیقاتی خاک و آب