موسسه تحقیقاتی خاک و آب
موسسه تحقیقاتی خاک و آب
موسسه تحقیقاتی خاک و آب
موسسه تحقیقاتی خاک و آب
موسسه تحقیقاتی خاک و آب
موسسه تحقیقاتی خاک و آب
موسسه تحقیقاتی خاک و آب
موسسه تحقیقاتی خاک و آب
موسسه تحقیقاتی خاک و آب

این مؤسسه هم اکنون با 7 بخش تخصصي تحقیقاتی در ستاد مؤسسه و 33 بخش تحقیقات خاک و آب در استان ها به فعالیت خود ادامه می دهد

اخبار
جستجو
کود های ابطال شده
کود های منقضی شده
فروشگاه ها و مراکز توزیع

استان البرز - کرج - میدان استاندارد - جاده مشکین دشت - بعد از رزکان نو - بلوار امام خمینی(ره) - موسسه تحقیقات خاک و آب

5-36203502-026


 • پست الکترونیک:

  info@swri.ir


  کد پستی:

  3177993545

  صندوق پستی:

  311-31785

  نمابر:

  026 - 36210121
موسسه تحقیقاتی خاک و آب