موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک

نمايش خبر
قطع موقت و احتمالی پایگاه جامع اطلاعات مواد کودی کشور
به اطلاع متقاضیان ثبت ماده کودی و کاربران پایگاه جامع اطلاعات مواد کودی کشور می رساند، به دلیل پاره ای تغییرات احتمالا سایت از ساعت 12 روز یک شنبه مورخ 1397/4/17 لغایت روز سه شنبه مورخ 1397/4/19 از دسترس خارج خواهد شد .

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

طراحی توسط شرکت مهندسی پیشتازان