موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک

نمايش خبر
تعرفه ثبت کودها
تعرفه ثبت هر کود شیمیایی 17.198.250 ریال، تعرفه ثبت هر کود آلی و یا زیستی 34.396.500 ریال می باشد. تعرفه تمدید ثبت کود 4.715.000 ریال به ازای هر نمونه می باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

طراحی توسط شرکت مهندسی پیشتازان