موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک

نمايش خبر
آزمایش کودهای ثبت شده در مزارع گندم
معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد تا امکان آزمایش مواد کودی ثبت شده توسط شرکت های تولید کننده و واردکننده را در مزارع زارعین فراهم نماید. لذا آن دسته متقاضیانی که تمایل به آزمایش محصولات ثبت شده خود در زمینه محصول گندم را دارند می توانند تقاضای خود را به صورت مکتوب حداکثر تا تاریخ 3-7-1398 به شماره 02188945075 فاکس نمایند.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

طراحی توسط شرکت مهندسی پیشتازان