موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک

نمايش خبر
توقف موقت دریافت نمونه های ثبت کودی
به اطلاع متقاضیان ثبت مواد کودی می رساند، به منظور رعایت حقوق متقاضیانی که تقاضا و نمونه های خود را به دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی در موسسه تحویل نموده اند و در راستای ساماندهی و تعیین تکلیف نمونه های دریافتی فرایند اخذ نمونه جدید از تاریخ 1398/12/15 تا پایان تعطیلات نوروزی در این موسسه متوقف می گردد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

طراحی توسط شرکت مهندسی پیشتازان