موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک

نمايش خبر
تمدید اعتبار گواهی ثبت ماده کودی با الصاق هولوگرام تمدید
قابل توجه متقاضیان تمدید گواهی ثبت ماده کودی تمدید گواهی ثبت ماده کودی با الصاق هولوگرام (تحت عنوان هولوگرام تمدید اول) انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مدت اعتبار و تاریخ انقضای گواهی در پایگاه جامع اطلاعات مواد کودی کشور قابل مشاهده است.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

طراحی توسط شرکت مهندسی پیشتازان