موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک

نمايش خبر
برگزاری آزمون مسئول فنی
به اطلاع می رساند اولین آزمون مسئول فنی واحدهای تولید کننده کودهای شیمیایی، آلی و زیستی در مورخ 6-11-97 در محل موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار می گردد. این آزمون عمومی بوده و از مباحث مرتبط با شیمی و فیزیک تولید کود می باشد . در صورت قبولی در آزمون ، پروانه مسئول فنی توسط موسسه برای آن واحد صادر خواهد شد .

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

طراحی توسط شرکت مهندسی پیشتازان