موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک
موسسه تحقیقاتی آب و خاک

نمايش خبر
ارسال پیام در بخش نامه های محرمانه
به اطلاع متقاضیان ثبت مواد کودی می رساند، درخواست هایی که پیام آن در بخش نامه های محرمانه اعلام نشود قابل رسیدگی نیست. همزمان با بارگذاری مدارک در بخش ارسال فایل، باید در قسمت نامه های محرمانه پیام گذاشته شود تا قابل بررسی باشد. جهت تسریع در روند بررسی مدارک فایل های ارسال شده با ذکر نام و در محل مشخص شده بارگذاری شود.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد.

طراحی توسط شرکت مهندسی پیشتازان